Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Η έκθεση ιδεών στην πρώτη τάξη δεν μπορεί να διδαχθεί γιατι τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου δεν διαθέτουν την νοητική ωριμότητα και δεν έχουν τις απαραίτητητες προσλαμβάνουσες ώστε να εκφράσουν συγκροτημένη άποψη για ένα θεωρητικό θέμα.
Συνέπεια αυτού το γλωσσικό μάθημα της έκφρασης έκθεσης περιορίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες κειμένων ΄τα περιγραφικά και τα αφηγηματικά. Αν και στην δεύτερη ενότητα της γλώσσας γίνεται αναφορά σε κείμενα επιχειρηματολογίας , πιστεύω οτι είναι δύσκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν τη δομή ενός αποδεικτικού κειμένου και να τεκμηριώσουν απόψεις ή να ερμηνεύσουν κοινωνικά φαινόμενα που απαιτούν γενικεύσεις και συγκροτημένα επιχειρήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου